اطلاعیه مهم باشگاه رکورد؛هرگونه قرارداد بدون تاییدیه و مهر باشگاه فاقد اعتبار است

تاریخ انتشار : 2021/07/04

باشگاه رکورد جمهوری آذربایجان در اطلاعیه اعلام کرد: قراردادهایی مورد تایید این باشگاه است که توسط نمایندگان قانونی و رسمی این باشگاه منعقد شده باشد و دارای مهر وامضاء باشگاه باشد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه رکورد،در این اطلاعیه آمده است: از نظر باشگاه رکورد قراردادهایی معتبر هستند که تاییدیه نماینده قانونی در ایران ومهر وامضا مدیریت باشگاه رکورد را داشته باشند و هر گونه قراردادی که فاقد این شرایط باشد(فوتبال،فوتسال ،کالج) از درجه اعتبار ساقط است و این باشگاه پاسخگوی تبعات ناشی از آن نخواهد بود.

برخی از مشتریان

بنفیکا پرتغال
دلاپلاتای آرژانتین
سن خوزه بولیوی