امضا تفاهم نامه همکاری مشترک باشگاه استعدادهای درخشان البرز و باشگاه رکورد جمهوری آذربایجان

تاریخ انتشار : 2020/10/03

تفاهم نامه همکاری مشترک باشگاه استعدادهای درخشان البرز و باشگاه رکورد جمهوری آذربایجان به امضا رسید.
به گزارش راوبط عمومی باشگاه رکورد در قالب این تفاهم نامه قرار است همکاری هایی در زمینه استعدادیابی، برگزاری اردوهای آماده سازی وبازی های دوستانه صورت بگیرد.

باشگاه استعدادهای درخشان البرز یکی از مراکز معتبر پرورش بازیکن محسوب می شود و تنها نماینده رسمی باشگاه رستف در این است.

برخی از مشتریان