امضا تفاهم نامه همکاری گل ریحان ایران و باشگاه رکورد

تاریخ انتشار : 2020/08/15

با امضا تفاهم نامه میان دو باشگاه گل ریحان ایران و رکورد آذربایجان زمینه همکاری های مشترک برای برگزاری اردوهای آماده سازی و انجام بازی های دوستانه در دو کشور هموار شد.

،معاون ورزشی باشگاه گل ریحان البرزدر ارتباط با انعقاد این تفاهم نامه گفت: باشگاه رکورد جمهوری آذربایجان از وجود مدیری البرزی در راس خود سود می برد و امکانات سخت افزاری بسیار مناسبی را در شهر باکو در اختیار دارد.

محمود عربی افزود: با توجه به وجه اشتراکات فرهنگی طی مذاکرات صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم تا با انعقاد تفاهم نامه همکاری زمینه وبستر لازم برای ارتباط بیشتر با این باشگاه و بهره مندی از ظرفیت های کشور دوست ومسلمان آذربایجان را مهیا کنیم.

وی با اشاره به مفاد این تفاهم نامه گفت: میزبانی باشگاه رکورد از اردوهای آماده سازی در طول فصل از تیم های باشگاه گل ریحان، انجام بازی های تدارکاتی ودوستانه در کشور آذربایجان با تیم های این کشور ودیگر همکاری های مرسوم میان دوباشگاه در این تفاهم نامه دیده شده است.

معاون ورزشی باشگاه گل ریحان البرز حضور قدرتمند در فصل آتی لیگ یک فوتبال کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این خصوص تمام ظرفیت های موجود را به کار خواهیم گرفت.

مدیر البرزی باشگاه رکورد آذربایجان نیز در ارتباط با انعقاد این تفاهم نامه اظهار کرد: ظرفیت های سخت افزاری خوبی در کشور آذربایجان فراهم است و این بستر می تواند در اختیار فوتبال ایران قرار بگیرد.

رضا ابراهیمی افزود: باشگاه رکورد در لیگ های فوتبال و فوتسال جمهوری آذربایجان تیمداری می کند و مجموعه ای مجهز و کامل را در شهر باکو در اختیار دارد و این ظرفیت می تواند در اختیار تیم های ایرانی قرار بگیرد.

وی امضا اولین تفاهم نامه همکاری با یک تیم البرزی را به فال نیک گرفت و گفت: فرزند البرز هستم و خوشحالم که اولین همکاری مشترک با تیم زادگاهم رقم خورد و قطعا تمام توان خود را برای حمایت از این تیم و رشد و بالندگی آن به کار خواهیم گرفت.

ابراهیمی با تاکید براینکه مجموعه رکورد آماده همکاری با باشگاه های ورزشی ایران در رشته های مختلف ورزشی است گفت:ان شالله با ریشه کن شدن ویروس کرونا و رفع محدودیت های مرزی میان دو کشور آماده خدمات دهی به تیم های ورزشی ایرانی هستیم و بهترین شرایط اردویی را برای آنها فراهم خواهیم کرد.

برخی از مشتریان