برند پوشاک REZA

تاریخ انتشار : 2019/06/18

برند پوشاک رضا از جمله فعالیت های اقتصادی جانبی باشگاه محسوب می شود.
این برند در حال طی مراحل قانونی است تا پس از آغاز تولید ضمن تامین نیازهای باشگاه به دیگر تیم های ورزشی نیز خدمات دهی کند.

برند رضا با بهره گیری از با کیفیت ترین مواد وطراحی ها روز تولید می شود.

برخی از مشتریان

بنفیکا پرتغال
دلاپلاتای آرژانتین
سن خوزه بولیوی