خدمات اردویی

تاریخ انتشار : 2019/06/18

باشگاه رکورد کلوب با دارا بودن امکانات کامل برپایی اردوهای ورزشی شامل محل اقامت، رستوران و زمین های تمرینی سرباز وسرپوشیده آماده است تا خدمات اردویی لازم را به تیم های مختلف ورزشی ایران و دیگر نقاط ارائه کند.

این امکانات مناسب کمک خواهد کرد تا روند آماده سازی تیم ها به شکل مناسبی انجام شود.

برخی از مشتریان

بنفیکا پرتغال
دلاپلاتای آرژانتین
سن خوزه بولیوی