رضا ابراهیمی مدیر باشگاه ورزشی ایرانیان خارج از کشور شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

با حکم مدیر مرکز مشاوره ایرانیان خارج از کشور رضا ابراهیمی به عنوان مدیر باشگاه ورزشی ایرانیان خارج از کشور در شهر باکو جمهوری آذربایجان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه رکورد کلوب همچنین در حکمی دیگر  وی به عنوان مدیر دفتر مرکز مشاوره ایرانیان خارج از کشور در جمهوری آذربایجان معرفی شد.
پیش از این مدیر باشگاه رکورد کلوب از سوی  مرکز مشاوره ایرانیان خارج از کشور مسئولیت اجرایی اولین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان خارج از کشور را برعهده گرفته بود و قرار است این رقابت ها د رشته های ورزشی مختلف در بهمن ماه سال جاری در شهر باکو برگزار شود.

برخی از مشتریان