مجموعه ورزشی

تاریخ انتشار : 2019/06/19

باشگاه رکورد کلوب با در اختیار داشتن مجموعه ای کامل از یک ورزشگاه مجهز فوتبال ، زمین های تمرینی  وسالن مدرن فوتسال برخوردار است.

همچنین در کنار این سخت افزارها مجموعه دارای استخر ، سالن وزنه و بدنسازی نیز می باشد.

این امکانات ظرفیت میزبانی از رویدادهای مختلف ورزشی را در سطوح مختلف برای این باشگاه مهیا کرده است.

برخی از مشتریان