فوتبال

تاریخ انتشار : 2019/06/18

باشگاه رکورد کلوب آذربایجان در رشته فوتبال نیز سرمایه گذاری های وسیعی را دارد و در فصل جدید لیگ سراسری کشور آذربایجان تیمی قدرتمند و مدعی را آماده و تدارک دیده است.تمرینات مستمر تیم در مجموعه اختصاصی باشگاه انجام میشود .

برخی از مشتریان

بنفیکا پرتغال
دلاپلاتای آرژانتین
سن خوزه بولیوی